Thursday, October 16, 2008

ვაზი და ღვინო (საცდელი პროექტი)

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება iEARN -საქართველოს საცდელ პროექტში: ’’ ვაზი დაღვინო’’ –ს აღწერა:

 1. პროექტის სახელი: ,,ვაზი და ღვინო"
 2. პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით: მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას ქართული და უცხოური ვაზის და ღვინის შესახებ მათ თავისებურებებს, მოახდენენ პირობით შედარებებს ქართულ და უცხოურ ვაზსა და ღვინოს სესახებ.
 3. პროექტის სრული აღწერა: მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას ქართული და უცხოური ვაზის და ღვინის შესახებ მათ თავისებურებებს, მოახდენენ პირობით შედარებებს ქართულ და უცხოურ ვაზსა და ღვინოს სესახებ. გაეცნობიან ვაზის ბიოლოგიურ და ღვინის ქიმიურ შემადგენლობას ჩაატარებენ მოკლე პატარ საცდელ ექსპერიმენტალურ ლაბოლატორიულ გამოკვლევებს და დაადგენენ რა და რა თავისებურებით ხასიათდება ვაზი და ღვინო. მოიყვანენ ცხოვრებისეულ ფაქტებს ვაზის აღმოცენებიდან მის განვითარებამდე, ასევე გაეცნობნიან ვაზის მიერ წარმოებულ პროდუქტებს: ღვინოს, ჩურჩხელას, თათარა–ფელამუშის, ქიშმისის, და სხვა პროდუქციის შექმნის და მირების თავისებურებანი. ბავშვები გაეცნობიან ვაზის ჯიშებს მათ მოვლის ტრადიციულ მეთოდებს და ასევე მათი მეშვეობიტ სასურველია მოხდეს წარსული მივიწყებული და გადაშენების პირას მყოფი ქართული ვაზის პოპულარიზაციას და დაცვას მათ სააშკარაოზე გამოტანას. ბავშვები შეეცდებიან დეტალურად აღწერონ ქართული ვაზის ჯიშები რომლებიც გავრხცელებულია საქართველოს სხვადასხვა კუთხესა თუ რეგიონში მოახდინონ შედარებითი შედარებები მათ შორის კუთხესთან მიმართებაში. ასევე სასურვეკლია ბავშვებმა წარმნოაჩინონ ქართველი ღვაწლმოსილი პიროვნებები რომლებმაც გადაარცინეს და შემოგვინახეს ეს ტრადიციები
 4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 6–17 წლწმდე: 1–12 კლასის ჩათვლით.
 5. ვადები/ხანგრძლივობა: 2008 დეკებმბრიდან მაისის თვის 15 რიცხვამდე
 6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში: შესაბამისი ლიტერატურისა და ინფორმაციის მოძიება, ვებ- გვერდების გაკეთება, ტრადიციული და განსაკუთრებული რეცეპტების შეგროვება და გამოქვეყნება,უნიკალური ჯისების აღწერადა დასურათება ვებ გვერდში, ინტერვიუს გაკეთება ცნობილ მევენახეებთან და მეღვინეებთან დოკუმენტური ფილმის გადაღება და პოპულარიზაცია, სურათების გადაღება, ბლოგების გაკეთება,
 7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქნმნას: ვებ-ბლოგები, panoramio-ს საიტზე ქართული ყურძნის ჯიშების განთავსება, ბუკლეტები, ვიდეო მასალა დოკუმენტური ფილმის სახით. ჯურნალ გაზეთების შექმნა, სცადონ და თვითონ შექმნან, გამოიყვანონ ახალი ნამყენი ჯიშები. ისწავლონ ვაზის და ღვინის ფასი.
 8. სარგებელი სხვებისთვის: გააცნონ საზოგადოებას ქართული ადათ წესები და ტრადიციები რომელიც ემყარება ვაზს და ღვინოს. ფართოდ პოვონ ქართული სახელმწიფოს სწორად აღქმის შესახებ. კულტურათაშორისი დიალოგი.
 9. სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური, და სხვა (სურვილისამებრ).
 10. საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: ინტეგრირებული, ქიმიასთან, ბიოლოგიასთან, მათმატიკასთან, ისტორიასთან, გეოგრაფიასთან, ეკონომიკასთან.
 11. მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
 12. პროექტის ფასილიტატორი: დავით ნოზაძე, თბილისის №1 საჯარო სკოლის ინფორმაციული მენეჯერი. ელექტრონული ფოსტა: davit.nozadze@gmail.com : პროექტის ფორუმი: http://foro.iearn.org/webx/.1ea0524b/6: პროექტის ვებგვერდი: http://vineyardandwine.blogspot.com/:%20ასევეასევე შეგიძლიათ იხილოთ 1 სკოლის GEARN პროექტების ვებგვერდი.